Apostlagärningarna 5:26

Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna [till Salomos pelarhall på tempelområdet] och hämtade dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda att folket skulle stena dem.

[Sanhedrin var helt hjälplösa och deras agerande hade blivit ett totalt fiasko. Apostlarna kom till sist till förhöret, men av egen fri vilja. Händelserna natten innan hade övertygat dem än mer att de var i Guds hand. Ingen människa kan stoppa Guds planer!]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἀπελθὼν   ὁ   στρατηγὸς   σὺν   τοῖς   ὑπηρέταις   ἦγεν   αὐτοὺς   οὐ   μετὰ   βίας,   ἐφοβοῦντο   γὰρ   τὸν   λαὸν   ἵνα   μὴ   λιθασθῶσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G0565 ἀπελθὼν gå, gå sin väg, gå iväg, having gone, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G4755 στρατηγὸς befälhavare captain N-NSM
G4862 σὺν med with PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G5257 ὑπηρέταις tjänare officers N-DPM
G0071 ἦγεν föra, leda, gå, för fram was bringing V-IAI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0970 βίας, våld force; N-GSF
G5399 ἐφοβοῦντο frukta they were afraid of V-INI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2992 λαὸν folk people N-ASM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen lest PRT-N
G3034 λιθασθῶσιν.¶ stena they may be stoned. V-APS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.