Apostlagärningarna 5:25

Då kom någon och berättade för dem: "Männen som ni satte i fängelse står i templet och undervisar folket!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

παραγενόμενος   δέ   τις   ἀπήγγειλεν   αὐτοῖς   λέγων   ὅτι   ἰδοὺ   οἱ   ἄνδρες   οὓς   ἔθεσθε   ἐν   τῇ   φυλακῇ,   εἰσὶν   ἐν   τῷ   ἱερῷ   ἑστῶτες   καὶ   διδάσκοντες   τὸν   λαόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3854 παραγενόμενος komma Having come V-2ADP-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G5100 τις något, någon, några a certain one X-NSM
G0518 ἀπήγγειλεν underrätta, meddela, berätta reported V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3004 λέγων sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G3739 οὓς vem whom R-APM
G5087 ἔθεσθε sätta, lägga you put V-2AMI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5438 φυλακῇ, fängelse prison N-DSF
G1510 εἰσὶν är are V-PAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2411 ἱερῷ tempel temple, N-DSN
G2476 ἑστῶτες stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1321 διδάσκοντες undervisa, lära teaching V-PAP-NPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2992 λαόν.¶ folk people! N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.