Apostlagärningarna 5:15

Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi.

[I den antika kulturen representerade skuggan personen. Folket agerade utifrån sin tro. Även om texten inte säger att de blev helade på detta sätt, antyder nästa vers det. Det var inte metoden och skuggan som helade, utan tron på Jesus! Genom Bibeln finns många exempel där något fysiskt har representerat tron: en stav, 2 Mos 4:17; en kopparorm, 4 Mos 21:9; salt, 2 Kung 2:19‑21; en pinne, 2 Kung 6:4‑7; kläder, Apg 19:11‑12. Det finns alltid en risk att fokus skiftar från Gud till det redskap han använder. Ett exempel är kopparormen som var en välsignelse men blev en avgud i senare generationer, se 2 Kung 18:4.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥστε   ὥστε   εἰς   τὰς   πλατείας   ἐκφέρειν   τοὺς   ἀσθενεῖς   καὶ   τιθέναι   ἐπὶ   κλιναρίων   καὶ   κραβάττων,   ἵνα   ἐρχομένου   Πέτρου   κἂν   ἡ   σκιὰ   ἐπισκιάσῃ   τινὶ   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 ὥστε så att so as CONJ
G5620 ὥστε så att so as CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4116 πλατείας bred streets A-APF
G1627 ἐκφέρειν ta fram, bar bort, ta med to bring out V-PAN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0772 ἀσθενεῖς svag, sjuk sick, A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 τιθέναι sätta, lägga to put [them] V-PAN
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G6055 κλιναρίων cots N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2895 κραβάττων, bädd, bår mats, N-GPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2064 ἐρχομένου komma, gå when is coming V-PNP-GSM
G4074 Πέτρου Petrus Peter, N-GSM-P
G2532+G1 κἂν at least CONJ +COND
G3588 denna, denne the T-NSF
G4639 σκιὰ skugga shadow N-NSF
G1982 ἐπισκιάσῃ överskugga shall envelop V-AAS-3S
G5100 τινὶ något, någon, några some X-DSM
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.