Apostlagärningarna 5:14

Fler och fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μᾶλλον   δὲ   προσετίθεντο   πιστεύοντες   τῷ   κυρίῳ,   πλήθη   ἀνδρῶν   τε   καὶ   γυναικῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4369 προσετίθεντο lägga till were added V-IPI-3P
G4100 πιστεύοντες att tro believing V-PAP-NPM
G3588 τῷ denna, denne in the T-DSM
G2962 κυρίῳ, Herren, herre Lord, N-DSM
G4128 πλήθη en stor skara, de många multitudes N-NPN
G0435 ἀνδρῶν man, make of men N-GPM
G5037 τε och both, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1135 γυναικῶν, kvinna, hustru women, N-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.