Apostlagärningarna 5:10

På en gång föll hon ner vid hans fötter och hon tappade andan (dog). När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔπεσεν   δὲ   παραχρῆμα   πρὸς   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   καὶ   ἐξέψυξεν·   εἰσελθόντες   δὲ   οἱ   νεανίσκοι   εὗρον   αὐτὴν   νεκράν,   καὶ   ἐξενέγκαντες   ἔθαψαν   πρὸς   τὸν   ἄνδρα   αὐτῆς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4098 ἔπεσεν falla She fell down V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3916 παραχρῆμα på en gång immediately ADV
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1634 ἐξέψυξεν· ge upp andan, dö breathed her last. V-AAI-3S
G1525 εἰσελθόντες komma Having come in V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3495 νεανίσκοι ung man young [men] N-NPM
G2147 εὗρον finna, befinnas vara found V-2AAI-3P
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G3498 νεκράν, död dead; A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1627 ἐξενέγκαντες ta fram, bar bort, ta med having carried out, V-AAP-NPM
G2290 ἔθαψαν begrava they buried [her] V-AAI-3P
G4314 πρὸς till by PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0435 ἄνδρα man, make husband N-ASM
G0846 αὐτῆς· honom, dem, henne, den, det of her. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.