Apostlagärningarna 4:29

Herre, se nu på deras hot och ge dina tjänare all frimodighet, så att de kan förkunna ditt ord,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   τὰ   νῦν,   κύριε,   ἔπιδε   ἐπὶ   τὰς   ἀπειλὰς   αὐτῶν   καὶ   δὸς   τοῖς   δούλοις   σου   μετὰ   παρρησίας   πάσης   λαλεῖν   τὸν   λόγον   σου  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G3568 νῦν, nu, från och med nu now, ADV
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1896 ἔπιδε se till, se, ge akt på do look V-2AAM-2S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G0547 ἀπειλὰς hot, hotelse threats N-APF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δὸς ge, få do grant V-2AAM-2S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G1401 δούλοις tjänare servants N-DPM
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3954 παρρησίας öppet tal, frimodigt tal boldness N-GSF
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GSF
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to speak V-PAN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.