Apostlagärningarna 4:37

Han sålde en åker som han ägde och bar (sedan) fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter.

[Personers namn, och särskilt smeknamn, speglar en persons karaktär. Josef var en man som uppmuntrade, förmanade och hjälpte andra människor. Att han fick ett nytt namn av apostlarna, visar på hur de offentligt erkände honom och hans tjänst. Jesus gav t.ex. Simon namnet Petrus, vilket betyder klippa. Etymologin kring namnet Barnabas är osäker, men kan ha sitt ursprung i Bar-navi (Profetens son). Ett annat av förslagen är Bar-menahem (Tröstens son), och därifrån kommer i sådana fall kopplingen till tröst. Lukas förklarar dock att ordet betyder uppmuntran och förmaning. Samma koppling mellan profetia och uppmuntran görs av Paulus i 1 Kor 14:3. Som profet förmedlade Barnabas uppmuntran och tröst. Han tar hand om Paulus, se Apg 9:27, blir en av ledarna i den första församlingen och reser senare tillsammans med Paulus, se Apg 13:1‑3. Barnabas var en god man, fylld av den helige Ande och full av tro, se Apg 11:24.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑπάρχοντος   αὐτῷ   ἀγροῦ,   πωλήσας   ἤνεγκεν   τὸ   χρῆμα   καὶ   ἔθηκεν   πρὸς   τοὺς   πόδας   τῶν   ἀποστόλων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5225 ὑπάρχοντος finns, bli ägd, börja under When is owning V-PAP-GSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det he P-DSM
G0068 ἀγροῦ, fält, landsbygd, liten by a field, N-GSM
G4453 πωλήσας sälja having sold [it], V-AAP-NSM
G5342 ἤνεγκεν bära brought V-AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5536 χρῆμα rikedom, pengar money N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 ἔθηκεν sätta, lägga laid [it] V-AAI-3S
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0652 ἀποστόλων.¶ apostel, budbärare apostles. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.