Apostlagärningarna 4:34

Ingen av dem led någon nöd [5 Mos 15:4], för de som ägde åkrar eller hus, sålde dem (vid behov) och bar fram det belopp de fått,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδὲ   γὰρ   ἐνδεής   τις   ἦν   ἐν   αὐτοῖς·   ὅσοι   γὰρ   κτήτορες   χωρίων   ἢ   οἰκιῶν   ὑπῆρχον   πωλοῦντες   ἔφερον   τὰς   τιμὰς   τῶν   πιπρασκομένων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3761 οὐδὲ inte heller Not even CONJ-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1729 ἐνδεής sakna, lida brist in need A-NSM
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G1510 ἦν är there was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det them; P-DPM
G3745 ὅσοι så länge as many as K-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2935 κτήτορες ägare owners N-NPM
G5564 χωρίων plats of lands N-GPN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3614 οἰκιῶν hus, hem, hushåll, från huset houses N-GPF
G5225 ὑπῆρχον finns, bli ägd, börja under were V-IAI-3P
G4453 πωλοῦντες sälja selling [them], V-PAP-NPM
G5342 ἔφερον bära were bringing V-IAI-3P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5092 τιμὰς pris, heder proceeds N-APF
G3588 τῶν denna, denne of what T-GPN
G4097 πιπρασκομένων sälja is sold, V-PPP-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.