Apostlagärningarna 4:24

När de hörde det, ropade de enat (i ett ackord, med samma sinne) till Gud och sade: "Allsmäktig Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἀκούσαντες   ὁμοθυμαδὸν   ἦραν   φωνὴν   πρὸς   τὸν   θεὸν   καὶ   εἶπαν·   δέσποτα,   σὺ   ὁ   θεὸς   ὁ   ποιήσας   τὸν   οὐρανὸν   καὶ   τὴν   γῆν   καὶ   τὴν   θάλασσαν   καὶ   πάντα   τὰ   ἐν   αὐτοῖς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard, V-AAP-NPM
G3661 ὁμοθυμαδὸν samfällt, enighet, gemensamt, endräktigt tillsammans, ett och samma sinne with one accord ADV
G0142 ἦραν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan they lifted up V-AAI-3P
G5456 φωνὴν röst, rop [their] voice N-ASF
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G1203 δέσποτα, Herre, herrar Sovereign Lord, N-VSM
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G4160 ποιήσας göra made V-AAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3772 οὐρανὸν himmel heaven, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten earth, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν sjö sea, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3588 τὰ denna, denne that [is] T-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0846 αὐτοῖς, honom, dem, henne, den, det them, P-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.