Apostlagärningarna 4:19

Men Petrus och Johannes svarade dem: "Om det är rätt inför Gud att lyda er mer än Gud, det får ni själva avgöra (döma),


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Πέτρος   καὶ   Ἰωάννης   ἀποκριθέντες   εἶπον   πρὸς   αὐτούς·   εἰ   δίκαιόν   ἐστιν   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ   ὑμῶν   ἀκούειν   μᾶλλον   ἢ   τοῦ   θεοῦ,   κρίνατε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G0611 ἀποκριθέντες svara answering, V-AOP-NPM
G2036 εἶπον säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G1487 εἰ om, huruvida Whether COND
G1342 δίκαιόν rättfärdig right A-NSN
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er to you P-2GP
G0191 ἀκούειν höra, lyssna to listen, V-PAN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället rather ADV
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud God, N-GSM
G2919 κρίνατε. döma, gå till rätta you should judge; V-AAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.