Apostlagärningarna 4:14

När de också såg mannen som [tidigare varit lam men nu] blivit botad stå där tillsammans med dem, hade de inget de kunde säga mot dem.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τόν   τε   ἄνθρωπον   βλέποντες   σὺν   αὐτοῖς   ἑστῶτα   τὸν   τεθεραπευμένον,   οὐδὲν   εἶχον   ἀντειπεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τόν denna, denne T-ASM
G5037 τε och And CONJ
G0444 ἄνθρωπον människa the man N-ASM
G0991 βλέποντες se, ge akt på beholding V-PAP-NPM
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G2476 ἑστῶτα stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-ASM
G3588 τὸν denna, denne who T-ASM
G2323 τεθεραπευμένον, hela, bota, tillbe healed, V-RPP-ASM
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G2192 εἶχον ha, vara, behöva they had V-IAI-3P
G0483 ἀντειπεῖν.¶ motsäga, förneka, ifrågasätta to contradict. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.