Apostlagärningarna 3:12

När Petrus såg det sade han till folket:

"Israeliter!
Varför är ni förvånade över det här?
Varför stirrar ni på oss som om vi gjorde det här undret av egen kraft, eller att det var vår egen helighet som fick den här mannen att börja gå?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδὼν   δὲ   ὁ   Πέτρος   ἀπεκρίνατο   πρὸς   τὸν   λαόν·   ἄνδρες   Ἰσραηλῖται,   τί   θαυμάζετε   ἐπὶ   τούτῳ,   ἢ   ἡμῖν   τί   ἀτενίζετε   ὡς   ἰδίᾳ   δυνάμει   ἢ   εὐσεβείᾳ   πεποιηκόσιν   τοῦ   περιπατεῖν   αὐτόν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἰδὼν
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Having seen [it]
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G0611 ἀπεκρίνατο
svara answered
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G4314 πρὸς
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2992 λαόν·
folk people:
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0435 ἄνδρες
man, make Men,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G2475 Ἰσραηλῖται,
israelit Israelites,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
Person Substantiv Vokativ Plural Maskulin Person
N-VPM-PG
G5101 τί
vad, vilken, vem why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G2296 θαυμάζετε
förundra, förvåna wonder you
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PAI-2P
G1909 ἐπὶ
på, i, till at
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτῳ,
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this?
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
D-DSN
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller Or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμῖν
jag, mig, min, mitt on us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. första person Dativ Plural
P-1DP
G5101 τί
vad, vilken, vem why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G0816 ἀτενίζετε
fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken you look intently,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PAI-2P
G5613 ὡς
som as if
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2398 ἰδίᾳ
hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen by [our] own
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G1411 δυνάμει
makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning power
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2150 εὐσεβείᾳ
gudfruktighet, fromhet godliness
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G4160 πεποιηκόσιν
göra having made
VERB Verb
Perfekt Aktiv Particip Perfekt Aktiv Particip
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
V-RAP-DPM
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G4043 περιπατεῖν
to walk
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτόν;
honom, dem, henne, den, det him?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar