Apostlagärningarna 3:8

Mannen flög upp och stod upprätt. [Ordet "flög upp" kan betyda att han "hoppade upp", men troligare är det en referens på hur snabbt han kom på fötter.] Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt, hoppade och prisade Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐξαλλόμενος   ἔστη   καὶ   περιεπάτει   καὶ   εἰσῆλθεν   σὺν   αὐτοῖς   εἰς   τὸ   ἱερὸν   περιπατῶν   καὶ   ἁλλόμενος   καὶ   αἰνῶν   τὸν   θεόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1814 ἐξαλλόμενος hoppa, springa leaping up, V-PNP-NSM
G2476 ἔστη stå, ställa, bli avgjort, stå still he stood V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιεπάτει was walking, V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1525 εἰσῆλθεν komma he entered V-2AAI-3S
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2411 ἱερὸν tempel temple, N-ASN
G4043 περιπατῶν walking V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0242 ἁλλόμενος hoppa upp, resa sig upp, flöda fram leaping V-PNP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0134 αἰνῶν prisa praising V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν.¶ Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.