Apostlagärningarna 3:18

Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Smorde (Messias, Kristus) skulle lida.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   θεὸς   ἃ   προκατήγγειλεν   διὰ   στόματος   πάντων   τῶν   προφητῶν   παθεῖν   τὸν   χριστὸν   αὐτοῦ   ἐπλήρωσεν   οὕτως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3739 vem who R-APN
G4293 προκατήγγειλεν förutsäga foretold V-AAI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G4750 στόματος mun [the] mouth N-GSN
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GPM
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4396 προφητῶν profet prophets, N-GPM
G3958 παθεῖν utstå lidande [the] suffering V-2AAN
G3588 τὸν denna, denne [of] the T-ASM
G5547 χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G4137 ἐπλήρωσεν uppfylla He has fulfilled V-AAI-3S
G3779 οὕτως. så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.