Apostlagärningarna 3:15

Livets Källa (furste, författare, pionjär) dräpte ni, men Gud uppväckte honom från de döda. Vi är själva vittnen till detta faktum. [Petrus och Johannes hade själva sett den uppståndne Jesus med sina egna ögon.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸν   δὲ   ἀρχηγὸν   τῆς   ζωῆς   ἀπεκτείνατε   ὃν   ὁ   θεὸς   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν,   οὗ   ἡμεῖς   μάρτυρές   ἐσμεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G0747 ἀρχηγὸν furste, upphovsman the Author N-ASM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2222 ζωῆς liv, livstid of life N-GSF
G0615 ἀπεκτείνατε döda, slakta you killed, V-AAI-2P
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1453 ἤγειρεν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka has raised up V-AAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν, död [the] dead, A-GPM
G3739 οὗ vem whereof R-GSM
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G3144 μάρτυρές vittne witnesses N-NPM
G1510 ἐσμεν. är are. V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.