Apostlagärningarna 3:10

När de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten vid templet, fylldes de av förundran (blev de mållösa, stela av en förundran som gränsade till rädsla). De tappade fattningen (var helt utom sig, "i extas" – gr. ekstasis) över det som hade hänt med honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπεγίνωσκον   δὲ   αὐτὸν   ὅτι   αὐτὸς   ἦν   ὁ   πρὸς   τὴν   ἐλεημοσύνην   καθήμενος   ἐπὶ   τῇ   ὡραίᾳ   πύλῃ   τοῦ   ἱεροῦ,   καὶ   ἐπλήσθησαν   θάμβους   καὶ   ἐκστάσεως   ἐπὶ   τῷ   συμβεβηκότι   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1921 ἐπεγίνωσκον känna, förnimma, känna igen, veta They were recognizing V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det he P-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G4314 πρὸς till for PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1654 ἐλεημοσύνην allmosa, gåva, generös alms N-ASF
G2521 καθήμενος sitta, sitta ner, sitta vid sitting V-PNP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5611 ὡραίᾳ vacker Beautiful A-DSF-T
G4439 πύλῃ port Gate N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G2411 ἱεροῦ, tempel temple; N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4130 ἐπλήσθησαν fylla they were filled V-API-3P
G2285 θάμβους bävan with wonder N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1611 ἐκστάσεως hänryckning, bli förundrad amazement N-GSF
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τῷ denna, denne that T-DSN
G4819 συμβεβηκότι hända having happened V-RAP-DSN
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det to him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.