Apostlagärningarna 2:46

Dagligen samlades de i tempelförgården (för att tillbe) enade (i ett ackord, med samma sinne), och i hemmen bröt de bröd och delade måltiden i jublande innerlig glädje (ordagrant "med hjärtan fria från stenig mark", dvs. i enkelhet, lätthet, generöst).


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καθ᾽   ἡμέραν   τε   προσκαρτεροῦντες   ὁμοθυμαδὸν   ἐν   τῷ   ἱερῷ,   κλῶντές   τε   κατ᾽   οἶκον   ἄρτον   μετελάμβανον   τροφῆς   ἐν   ἀγαλλιάσει   καὶ   ἀφελότητι   καρδίας  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 καθ᾽ (kata)
enligt, mot, i Every
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέραν (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G5037 τε (te)
och and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4342 προσκαρτεροῦντες (proskartereo)
fortsätta, vänta i beredskap steadfastly continuing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G3661 ὁμοθυμαδὸν (homothumadon)
samfällt, enighet, gemensamt, endrä... with one accord
Adverb Adverb
ADV
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G2411 ἱερῷ, (hieron)
tempel temple,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G2806 κλῶντές (klao)
bryta breaking
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G5037 τε (te)
och then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2596 κατ᾽ (kata)
enligt, mot, i at each
Preposition Preposition
PREP
G3624 οἶκον (oikos)
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0740 ἄρτον (artos)
bröd, limpa bread,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3335 μετελάμβανον (metalambano)
ta till sig, äta they were partaking
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G5160 τροφῆς (trophe)
kött, mat of food
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G0020 ἀγαλλιάσει (agalliasis)
jubel, fröjd gladness
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0858 ἀφελότητι (aphelotes)
innerlighet sincerity
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G2588 καρδίας (kardia)
hjärta, brustet hjärta of heart,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)