Apostlagärningarna 2:4

De blev alla uppfyllda av den helige Ande och började tala andra språk (tungor, andra språk än sitt modersmål), allteftersom Anden gav dem ord för ord (klart och tydligt uttal, ord inspirerade av Gud).

[Platsen där de var samlade specificeras inte mer än att ordet "hus" anges i vers 2. Jesus hade sagt till dem att inte lämna Jerusalem, se Apg 1:4, så de är någonstans i staden. De hade för vana att träffas i den övre salen, se Apg 1:13. Även om ordet för "hus" är en ovanlig benämning på templet eller någon av dess pelarhallar, så kan ordet användas så, se Apg 7:47. Om de inte var i templet så var de i alla fall nära, eftersom folket var samlade där under högtiden klockan nio på morgonen för den första bönen, se Apg 2:6, 15. Utgrävningar vid södra ingången av templet visar hur det fanns en stor mängd stora bassänger, mikveh på hebreiska. Innan en pilgrim gick in i templet krävdes ett reningsbad i en sådan dopgrav. Om platsen är i någon av pelarhallarna eller vid någon av templets ingångar förklarar det praktiskt hur 3 000 personer kunde höra Petrus predika och senare bli döpta, se Apg 2:41.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπλήσθησαν   πάντες   πνεύματος   ἁγίου   καὶ   ἤρξαντο   λαλεῖν   ἑτέραις   γλώσσαις   καθὼς   τὸ   πνεῦμα   ἐδίδου   ἀποφθέγγεσθαι   αὐτοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4130 ἐπλήσθησαν fylla they were filled with V-API-3P
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου helig, helgedom Holy, A-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to speak V-PAN
G2087 ἑτέραις annan, den andre, annan sak, vissa in other A-DPF
G1100 γλώσσαις tunga tongues N-DPF
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G1325 ἐδίδου ge, få was giving V-IAI-3S
G0669 ἀποφθέγγεσθαι att tala, tala ut, säga to utter forth V-PNN
G0846 αὐτοῖς.¶ honom, dem, henne, den, det to them. P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.