Apostlagärningarna 2:38

Petrus upplyste (förklarade då för) dem:

"Omvänd er (ångra er) [tänk annorlunda från och med nu] och låt döpa er [låt er nedsänkas i vatten, gr. baptizo] – var och en av er – i Jesu den Smordes (Messias, Kristi) namn [på den grund hans namn utgör] till (in i) era synders förlåtelse [så att ni kan bli lösta/fria från era skulder/missgärningar]. Då ska ni få den helige Andes gåva (då kommer ni att ta emot gåvan – den helige Ande).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πέτρος   δὲ   πρὸς   αὐτούς·   μετανοήσατε   φησὶν   καὶ   βαπτισθήτω   ἕκαστος   ὑμῶν   ἐπὶ   τῷ   ὀνόματι   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   εἰς   ἄφεσιν   ἄφεσιν   ἁμαρτιῶν   ἁμαρτιῶν   καὶ   λήμψεσθε   τὴν   δωρεὰν   τοῦ   ἁγίου   πνεύματος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς·
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G3340 μετανοήσατε
omvända sig do repent,
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G5346 φησὶν
säga he declared,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0907 βαπτισθήτω
döpa, tvätta should be baptized,
VERB Verb
Aorist Passiv Imperativ Aorist Passiv Imperativ
Sing. tredje person Singular
V-APM-3S
G1538 ἕκαστος
var och en, alla, varje every one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G4771 ὑμῶν
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G1909 ἐπὶ
på, i, till in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3686 ὀνόματι
namn name
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G2424 Ἰησοῦ
Jesus of Jesus
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Substantiv Genitiv Singular Maskulin Person
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Titel Substantiv Genitiv Singular Maskulin Titel
N-GSM-T
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot for the
Preposition Preposition
PREP
G0859 ἄφεσιν
förlåtelse forgiveness
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0859 ἄφεσιν
förlåtelse forgiveness
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0266 ἁμαρτιῶν
synd, syndig handling sins
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
N-GPF
G0266 ἁμαρτιῶν
synd, syndig handling sins
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
N-GPF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2983 λήμψεσθε
få, ta emot, välkomna, ta you will receive
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-FDI-2P
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1431 δωρεὰν
gåva gift
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τοῦ
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G0040 ἁγίου
helig Holy
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G4151 πνεύματος·
Ande Spirit.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar