Apostlagärningarna 2:22

Män, israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blivit erkänd (auktoriserad) av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, precis som ni själva känt till.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἄνδρες   Ἰσραηλῖται,   ἀκούσατε   τοὺς   λόγους   τούτους·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον,   ἄνδρα   ἀποδεδειγμένον   ἀπὸ   τοῦ   θεοῦ   εἰς   ὑμᾶς   δυνάμεσιν   καὶ   τέρασιν   καὶ   σημείοις   οἷς   ἐποίησεν   δι᾽   αὐτοῦ   ὁ   θεὸς   ἐν   μέσῳ   ὑμῶν,   καθὼς   αὐτοὶ   οἴδατε,  

Textus Receptus (TR)

Ἄνδρες   Ἰσραηλῖται,   ἀκούσατε   τοὺς   λόγους   τούτους·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον,   ἄνδρα   ἀποδεδειγμένον   ἀπὸ   τοῦ   θεοῦ   εἰς   ὑμᾶς   δυνάμεσιν   καὶ   τέρασιν   καὶ   σημείοις   οἷς   ἐποίησεν   δι᾽   αὐτοῦ   ὁ   θεὸς   ἐν   μέσῳ   ὑμῶν,   καθὼς   καὶ   αὐτοὶ   οἴδατε,  

Grundtextkommentarer

NA har 33 ord, TR har 34 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες (aner)
man, make Men,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G2475 Ἰσραηλῖται, (Israelites)
israelit Israelites,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
Person Person
N-VPM-PG
G0191 ἀκούσατε (akouo)
höra, lyssna do hear
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G3056 λόγους (logos)
ord, tal words
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3778 τούτους· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... these:
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
D-APM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3480 Ναζωραῖον, (Nazoraios)
nasaré of Nazareth,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Plats Plats
N-ASM-LG
G0435 ἄνδρα (aner)
man, make a man
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0584 ἀποδεδειγμένον (apodeiknumi)
få vittnesbörd, bli erkänd, bevis... set forth
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-RPP-ASM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1411 δυνάμεσιν (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft... by miracles
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5059 τέρασιν (teras)
under, mirakel by wonders
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4592 σημείοις (semeion)
tecken, mirakel by signs,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
N-DPN
G3739 οἷς (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
R-DPN
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra did
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3319 μέσῳ (mesos)
mitt ibland, [the] midst
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
A-DSN
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det you yourselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
P-NPM
G1492 οἴδατε, (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... know,
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-RAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)