Apostlagärningarna 2:2

Då kom plötsligt ett ljud (dån) från himlen, som när en våldsam storm drar fram, och fyllde hela huset där de satt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐγένετο   ἄφνω   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   ἦχος   ὥσπερ   φερομένης   πνοῆς   βιαίας   καὶ   ἐπλήρωσεν   ὅλον   τὸν   οἶκον   οὗ   ἦσαν   καθήμενοι  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1096 ἐγένετο
vara, ske, bli, bli gjort, komma came
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Indikativ Andra Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2ADI-3S
G0869 ἄφνω
plötsligt suddenly
Adverb Adverb
ADV
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3772 οὐρανοῦ
himmel heaven
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2279 ἦχος
dån, ljud, rykte a sound,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G5618 ὥσπερ
på samma sätt som like
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5342 φερομένης
bära [the] rushing
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
V-PPP-GSF
G4157 πνοῆς
ande of a wind
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G0972 βιαίας
våldsam, mäktig violent,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4137 ἐπλήρωσεν
uppfylla it filled
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3650 ὅλον
alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3624 οἶκον
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3757 οὗ
där, vart where
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἦσαν
är they were
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G2521 καθήμενοι
sitta, sitta ner, sitta vid sitting.
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PNP-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar