Apostlagärningarna 2:14

Tillsammans med de elva trädde Petrus fram, höjde sin röst och tog till orda (högt och ljudligt, inte med ett vardagligt språk utan på ett välartikulerat, precist sätt):

"Ni män från Judéen och invånare i Jerusalem, detta bör ni känna till (jag vill att ni ska förstå detta), lyssna nu noga på mina ord.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Σταθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   σὺν   τοῖς   ἕνδεκα   ἐπῆρεν   τὴν   φωνὴν   αὐτοῦ   καὶ   ἀπεφθέγξατο   αὐτοῖς·   ἄνδρες   Ἰουδαῖοι   καὶ   οἱ   κατοικοῦντες   Ἰερουσαλὴμ   πάντες,   τοῦτο   ὑμῖν   γνωστὸν   ἔστω   καὶ   ἐνωτίσασθε   τὰ   ῥήματά   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2476 Σταθεὶς
stå, ställa, bli avgjort, stå still Having stood up
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-APP-NSM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G4862 σὺν
med with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G1733 ἕνδεκα
elva eleven,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Dativ Plural Maskulin Nummer
A-DPM-NUI
G1869 ἐπῆρεν
lyfta upp, resa sig, ta upp he lifted up
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G5456 φωνὴν
röst, rop voice
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0669 ἀπεφθέγξατο
att tala, tala ut, säga spoke forth
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς·
honom, dem, henne, den, det to them:
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G0435 ἄνδρες
man, make Men
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G2453 Ἰουδαῖοι
judisk, jude of Judea
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
Person Adjektiv Vokativ Plural Maskulin Person
A-VPM-PG
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ
denna, denne you who [are]
Best. Art. Bestämd artikel
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
T-VPM
G2730 κατοικοῦντες
bo, bosätta, bor inhabiting
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
V-PAP-VPM
G2419 Ἰερουσαλὴμ
Jerusalem Jerusalem
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Plats Substantiv Ackusativ Singular Feminin Plats
N-ASF-L
G3956 πάντες,
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all,
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
A-VPM
G3778 τοῦτο
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
D-NSN
G4771 ὑμῖν
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G1110 γνωστὸν
bekant, bekanta known
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G1510 ἔστω
är should be,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. tredje person Singular
V-PAM-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1801 ἐνωτίσασθε
lyssna på do give heed to
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Imperativ Aorist Medium-deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-ADM-2P
G3588 τὰ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G4487 ῥήματά
ord declarations
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G1473 μου.
jag, mig, min, mitt of me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar