Apostlagärningarna 28:8

Publius far låg just då sjuk i feberattacker och svår diarré (dysenteri). Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom.

[Det är troligt att Publicus far led av Brucellos som smittar via getmjölk. Sjukdomen kallas än i dag för just Maltafeber. Lukas använder feber i plural vilket exakt beskriver den svängande febern som karaktäriserar sjukdomsförloppet. Efter inkubationstiden stiger febern till 39-40 grader. Den ligger sedan på denna nivå under två veckor för att därefter sjunka under någon veckas tid. Febern kan fortsätta att pendla på detta sätt under tre till fyra månader.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγένετο   δὲ   τὸν   πατέρα   τοῦ   Ποπλίου   πυρετοῖς   καὶ   δυσεντερίῳ   συνεχόμενον   κατακεῖσθαι·   πρὸς   ὃν   ὁ   Παῦλος   εἰσελθὼν   καὶ   προσευξάμενος,   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτῷ,   ἰάσατο   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 Ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma It came to pass V-2ADI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader father N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4196 Ποπλίου Publius of Publius, N-GSM-P
G4446 πυρετοῖς feber with fevers N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1420 δυσεντερίῳ svår diarré with dysentery N-DSN
G4912 συνεχόμενον hålla samman oppressed, V-PPP-ASM
G2621 κατακεῖσθαι· ligga, ligga till bords, sängliggande [was] lying, V-PNN
G4314 πρὸς till to PREP
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G1525 εἰσελθὼν komma having entered V-2AAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσευξάμενος, be having prayed, V-ADP-NSM
G2007 ἐπιθεὶς lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G0846 αὐτῷ, honom, dem, henne, den, det on him, P-DSM
G2390 ἰάσατο hela, bli botad healed V-ADI-3S
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.