Apostlagärningarna 28:26

när han sade: Gå till detta folk och säg:
    Ni ska höra (gång på gång) men inte förstå,
    och ni ska se (gång på gång) men ingenting uppfatta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγων·   πορεύθητι   πρὸς   τὸν   λαὸν   τοῦτον   καὶ   εἰπόν·   ἀκοῇ   ἀκούσετε   καὶ   οὐ   μὴ   συνῆτε,   καὶ   βλέποντες   βλέψετε   καὶ   οὐ   μὴ   ἴδητε·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγων·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna he is saying: V-PAP-NSM
G4198 πορεύθητι
gå, bege sig do go V-AOM-2S
G4314 πρὸς
till to PREP
G3588 τὸν
denna, denne T-ASM
G2992 λαὸν
folk people N-ASM
G3778 τοῦτον
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἰπόν·
tala, skicka ut ljud do say, V-2AAM-2S
G0189 ἀκοῇ
något hört, hörande, rykte, rapport In hearing N-DSF
G0191 ἀκούσετε
höra, lyssna you will hear V-FAI-2P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ
inte no PRT-N
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4920 συνῆτε,
förstå may understand; V-2AAS-2P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0991 βλέποντες
se, ge akt på in seeing V-PAP-NPM
G0991 βλέψετε
se, ge akt på you will see V-FAI-2P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ
inte no PRT-N
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1492 ἴδητε·
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta may perceive. V-2AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar