Apostlagärningarna 28:25

När de inte kunde komma överens skildes de åt, efter att Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀσύμφωνοι   δὲ   ὄντες   πρὸς   ἀλλήλους   ἀπελύοντο   εἰπόντος   τοῦ   Παύλου   ῥῆμα   ἕν,   ὅτι   καλῶς   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   ἐλάλησεν   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   πρὸς   τοὺς   πατέρας   ὑμῶν  

Textus Receptus (TR)

ἀσύμφωνοι   δὲ   ὄντες   πρὸς   ἀλλήλους   ἀπελύοντο   εἰπόντος   τοῦ   Παύλου   ῥῆμα   ἕν,   ὅτι   καλῶς   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   ἐλάλησεν   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   πρὸς   τοὺς   πατέρας   ὑμῶν  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0800 ἀσύμφωνοι (asumphonos)
kom inte överens Discordant
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ὄντες (eimi)
är being
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G4314 πρὸς (pros)
till with
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλους (allelon)
varandra one another,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
C-APM
G0630 ἀπελύοντο (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... they were leaving
VERB Verb
Imperfekt Medium Indikativ Imperfekt Medium Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IMI-3P
G2036 εἰπόντος (epo)
tala, skicka ut ljud when was speaking
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-2AAP-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3972 Παύλου (Paulos)
Paulus Paul,,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G4487 ῥῆμα (rhema)
ord, talat ord declaration
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G1520 ἕν, (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that:
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2573 καλῶς (kalos)
gott, god, skickligt Rightly
Adverb Adverb
ADV
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G0040 ἅγιον (hagios)
helig Holy
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G2980 ἐλάλησεν (laleo)
tala, säga, predika, uttala spoke
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G2268 Ἠσαΐου (Hesaias)
Jesaja Isaiah
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4396 προφήτου (prophetes)
profet prophet
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G3962 πατέρας (pater)
fader, far fathers
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)