Apostlagärningarna 28:23

De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταξάμενοι   δὲ   αὐτῷ   ἡμέραν   ἦλθον   πρὸς   αὐτὸν   εἰς   τὴν   ξενίαν   πλείονες,   οἷς   ἐξετίθετο   διαμαρτυρόμενος   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ,   πείθων   τε   αὐτοὺς   τὰ   περὶ   τοῦ   Ἰησοῦ,   ἀπό   τε   τοῦ   νόμου   Μωϋσέως   καὶ   τῶν   προφητῶν   ἀπὸ   πρωῒ   ἕως   ἑσπέρας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5021 Ταξάμενοι
bestämma, sätta iordning Having appointed
VERB Verb
Aorist Medium Particip Aorist Medium Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-AMP-NPM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2250 ἡμέραν
dag, daglig a day,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2064 ἦλθον
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G4314 πρὸς
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G3578 ξενίαν
gästrum lodging
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G4119 πλείονες,
oöverträffad, utmärkt, mycket bra many,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Jämförande Adjektiv Nominativ Plural Maskulin Jämförande
A-NPM-C
G3739 οἷς
vem to whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
R-DPM
G1620 ἐξετίθετο
förklarade, omtalade he was expounding,
VERB Verb
Imperfekt Medium Indikativ Imperfekt Medium Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IMI-3S
G1263 διαμαρτυρόμενος
vittna, uppmana, försäkra fully testifying
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PNP-NSM
G3588 τὴν
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0932 βασιλείαν
Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ,
Gud of God,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3982 πείθων
övertala, bli övertygad persuading
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G5037 τε
och then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὺς
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G3588 τὰ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G4012 περὶ
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2424 Ἰησοῦ,
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Substantiv Genitiv Singular Maskulin Person
N-GSM-P
G0575 ἀπό
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G5037 τε
och both
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3551 νόμου
lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3475 Μωϋσέως
Mose of Moses
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Substantiv Genitiv Singular Maskulin Person
N-GSM-P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῶν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G4396 προφητῶν
profet Prophets,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G0575 ἀπὸ
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G4404 πρωῒ
på morgonen morning
Adverb Adverb
ADV
G2193 ἕως
till, förrän, to
Preposition Preposition
PREP
G2073 ἑσπέρας.
kväll evening.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar