Apostlagärningarna 28:17

Tre dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna [eftersom han inte var fri att besöka synagogorna]. När de var samlade sade han till dem: "Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderneärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγένετο   δὲ   μετὰ   ἡμέρας   τρεῖς   συγκαλέσασθαι   τὸν   αὐτὸν   τοὺς   ὄντας   τῶν   Ἰουδαίων   πρώτους·   συνελθόντων   δὲ   αὐτῶν   ἔλεγεν   πρὸς   αὐτούς·   ἐγώ,   ἄνδρες   ἀδελφοί,   οὐδὲν   ἐναντίον   ποιήσας   τῷ   λαῷ   ἢ   τοῖς   ἔθεσιν   τοῖς   πατρῴοις,   δέσμιος   ἐξ   Ἱεροσολύμων   παρεδόθην   εἰς   τὰς   χεῖρας   τῶν   Ῥωμαίων,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 Ἐγένετο
vara, ske, bli, bli gjort, komma It came to pass
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Indikativ Andra Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2ADI-3S
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3326 μετὰ
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέρας
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G5140 τρεῖς
tre three
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G4779 συγκαλέσασθαι
samla, kalla samman calling together
VERB Verb
Aorist Medium Infinitiv Aorist Medium Infinitiv
V-AMN
G3588 τὸν
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3588 τοὺς
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G1510 ὄντας
är being
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
V-PAP-APM
G3588 τῶν
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων
judisk, jude Jews
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Person Adjektiv Genitiv Plural Maskulin Person
A-GPM-PG
G4413 πρώτους·
först, främst leaders.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
A-APM
G4905 συνελθόντων
komma tillsammans When were assembling
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-2AAP-GPM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῶν
honom, dem, henne, den, det they,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G3004 ἔλεγεν
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna he was saying
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G4314 πρὸς
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς·
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1473 ἐγώ,
jag, mig, min, mitt I,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G0435 ἄνδρες
man, make men,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G0080 ἀδελφοί,
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G3762 οὐδὲν
ingen, inget nothing
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Nominativ Adjektiv Ackusativ Singular Neutral Nominativ
A-ASN-N
G1727 ἐναντίον
emot , mot against
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G4160 ποιήσας
göra having done
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2992 λαῷ
folk people
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς
denna, denne against the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
T-DPN
G1485 ἔθεσιν
sed, vana customs
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
N-DPN
G3588 τοῖς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
T-DPN
G3971 πατρῴοις,
av fäderna of our fathers,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
A-DPN
G1198 δέσμιος
fånge, vara bunden, i bojor a prisoner
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1537 ἐξ
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G2414 Ἱεροσολύμων
Jerusalem Jerusalem
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
Plats Substantiv Genitiv Plural Neutral Plats
N-GPN-L
G3860 παρεδόθην
överlämna was delivered
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-API-1S
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G5495 χεῖρας
hand hands
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G3588 τῶν
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G4514 Ῥωμαίων,
romersk Romans,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Plats Adjektiv Genitiv Plural Maskulin Plats
A-GPM-LG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar