Apostlagärningarna 28:10

De visade oss sin uppskattning på många sätt, och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde.

[Maltas befästa huvudstad i antiken och Romarriket var Mdina. Det är troligt att Publius bor där. Enligt tradition är Pauluskatedralen i Mdina byggd på samma ställe som Publius hus en gång låg. Under resan till Rom finns flera av Andens gåvor i funktion i Paulus liv: profetia, se Apg 27:21‑26; helande, se Apg 28:8‑9.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἳ   καὶ   πολλαῖς   τιμαῖς   ἐτίμησαν   ἡμᾶς,   καὶ   ἀναγομένοις   ἐπέθεντο   τὰ   πρὸς   τὰς   χρείας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 οἳ vem who R-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4183 πολλαῖς många, stor with many A-DPF
G5092 τιμαῖς pris, heder honors N-DPF
G5091 ἐτίμησαν hedra honored V-AAI-3P
G1473 ἡμᾶς, jag, mig, min, mitt us, P-1AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0321 ἀναγομένοις fördes, leddes, tog med, segla on setting sail, V-PPP-DPM
G2007 ἐπέθεντο lägga på, lägga, they laid on [us] V-2AMI-3P
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G4314 πρὸς till for PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5532 χρείας.¶ behov needs. N-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.