Apostlagärningarna 27:35

När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἴπας   δὲ   ταῦτα   καὶ   λαβὼν   ἄρτον   εὐχαρίστησεν   τῷ   θεῷ   ἐνώπιον   πάντων,   καὶ   κλάσας   ἤρξατο   ἐσθίειν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἴπας säga, tala, bud Having said V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2983 λαβὼν få, ta emot, välkomna, ta having taken V-2AAP-NSM
G0740 ἄρτον bröd, limpa bread, N-ASM
G2168 εὐχαρίστησεν tacka, vara tacksam he gave thanks V-AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God N-DSM
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3956 πάντων, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2806 κλάσας bryta having broken [it], V-AAP-NSM
G0757 ἤρξατο regera he began V-ADI-3S
G2068 ἐσθίειν. äta to eat. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.