Apostlagärningarna 27:17

När de hade fått upp den ombord, använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Eftersom de var rädda för att kastas upp på Syrtenbankarna [reven i Sidra- och Gabèsbukten vid Afrikas nordkust] släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἣν   ἄραντες   βοηθείαις   ἐχρῶντο   ὑποζωννύντες   τὸ   πλοῖον·   φοβούμενοί   τε   μὴ   εἰς   τὴν   Σύρτιν   ἐκπέσωσιν   χαλάσαντες   τὸ   σκεῦος,   οὕτως   ἐφέροντο.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ἣν vem which R-ASF
G0142 ἄραντες ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan having taken up, V-AAP-NPM
G0996 βοηθείαις hjälp, hjälpmedel supports N-DPF
G5530 ἐχρῶντο använda they were using, V-INI-3P
G5269 ὑποζωννύντες underbinda, slå trossar om undergirding V-PAP-NPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4143 πλοῖον· skepp ship. N-ASN
G5399 φοβούμενοί frukta Fearing V-PNP-NPM
G5037 τε och then CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen lest PRT-N
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4950 Σύρτιν Syrtenbankarna sandbars of Syrtis N-ASF-L
G1601 ἐκπέσωσιν falla, slå fel they may fall, V-2AAS-3P
G5465 χαλάσαντες hissa ner having lowered V-AAP-NPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4632 σκεῦος, kärl, vara, ägodel, redskap gear, N-ASN
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G5342 ἐφέροντο. bära they were driven along. V-IPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.