Apostlagärningarna 26:18

för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνοῖξαι   ὀφθαλμοὺς   αὐτῶν,   τοῦ   ἐπιστρέψαι   ἀπὸ   σκότους   εἰς   φῶς   καὶ   τῆς   ἐξουσίας   τοῦ   σατανᾶ   ἐπὶ   τὸν   θεόν,   τοῦ   λαβεῖν   αὐτοὺς   ἄφεσιν   ἁμαρτιῶν   καὶ   κλῆρον   ἐν   τοῖς   ἡγιασμένοις   πίστει   τῇ   εἰς   ἐμέ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0455 ἀνοῖξαι öppna to open V-AAN
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes N-APM
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3588 τοῦ denna, denne that T-GSN
G1994 ἐπιστρέψαι vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka to turn V-AAN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4655 σκότους mörker darkness N-GSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G5457 φῶς ljus light, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne from the T-GSF
G1849 ἐξουσίας makt, auktoritet power N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4567 σατανᾶ Satan of Satan N-GSM-T
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν, Gud God, N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne [that] T-GSN
G2983 λαβεῖν få, ta emot, välkomna, ta to receive V-2AAN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det they P-APM
G0859 ἄφεσιν förlåtelse forgiveness N-ASF
G0266 ἁμαρτιῶν syndig handling, synd of sins N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2819 κλῆρον lott, del, plats [an] inheritance N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3588 τοῖς denna, denne those T-DPM
G0037 ἡγιασμένοις helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig sanctified V-RPP-DPM
G4102 πίστει tro, tillit by faith N-DSF
G3588 τῇ denna, denne which [is] T-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμέ.¶ jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.