Apostlagärningarna 26:13

fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡμέρας   μέσης   κατὰ   τὴν   ὁδὸν   εἶδον,   βασιλεῦ,   οὐρανόθεν   ὑπὲρ   τὴν   λαμπρότητα   τοῦ   ἡλίου   περιλάμψαν   με   φῶς   καὶ   τοὺς   σὺν   ἐμοὶ   πορευομένους.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2250 ἡμέρας dag, daglig At day N-GSF
G3319 μέσης mitt ibland, mid A-GSF
G2596 κατὰ enligt, mot, i on PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa road N-ASF
G1492 εἶδον, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I saw, V-2AAI-1S
G0935 βασιλεῦ, Kung, judarnas kung, Israels kung O king, N-VSM
G3771 οὐρανόθεν från himlen from heaven ADV
G5228 ὑπὲρ för above, PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2987 λαμπρότητα glans brightness N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2246 ἡλίου sol, öst sun, N-GSM
G4034 περιλάμψαν lysa runt omkring having shone around V-AAP-ASN
G1473 με jag, mig, min, mitt me, P-1AS
G5457 φῶς ljus a light; N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4862 σὺν med with PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me P-1DS
G4198 πορευομένους. gå, bege sig journeying. V-PNP-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.