Apostlagärningarna 22:9

De som var med mig såg ljuset men uppfattade inte rösten som talade till mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   σὺν   ἐμοὶ   ὄντες   τὸ   μὲν   φῶς   ἐθεάσαντο   καὶ   ἔμφοβοι   ἐγένοντο,   τὴν   δὲ   φωνὴν   οὐκ   ἤκουσαν   τοῦ   λαλοῦντός   μοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4862 σὺν med with PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me P-1DS
G1510 ὄντες är being, V-PAP-NPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G5457 φῶς ljus light N-ASN
G2300 ἐθεάσαντο se, skåda beheld; V-ADI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1719 ἔμφοβοι rädd terrified A-NPM
G1096 ἐγένοντο, vara, ske, bli, bli gjort, komma there were V-2ADI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5456 φωνὴν röst, rop voice N-ASF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἤκουσαν höra, lyssna did they hear V-AAI-3P
G3588 τοῦ denna, denne the [One] T-GSM
G2980 λαλοῦντός tala, säga, predika, uttala speaking V-PAP-GSM
G1473 μοι. jag, mig, min, mitt to me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.