Apostlagärningarna 22:6

[Omvändelsen:]
Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen, strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγένετο   δέ   μοι   πορευομένῳ   καὶ   ἐγγίζοντι   τῇ   Δαμασκῷ   περὶ   μεσημβρίαν   ἐξαίφνης   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   περιαστράψαι   φῶς   ἱκανὸν   περὶ   ἐμέ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma It happened V-2ADI-3S
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G4198 πορευομένῳ gå, bege sig journeying V-PNP-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1448 ἐγγίζοντι komma nära drawing near V-PAP-DSM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1154 Δαμασκῷ Damaskus to Damascus, N-DSF-L
G4012 περὶ omkring about PREP
G3314 μεσημβρίαν söder, mitt på dagen noon, N-ASF
G1810 ἐξαίφνης plötsligt suddenly ADV
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G4015 περιαστράψαι kringstråla shining V-AAN
G5457 φῶς ljus a light N-ASN
G2425 ἱκανὸν många, mycket, värdig, lång great A-ASN
G4012 περὶ omkring around PREP
G1473 ἐμέ· jag, mig, min, mitt me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.