Apostlagärningarna 22:11

Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se, så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   δὲ   οὐκ   ἐνέβλεπον   ἀπὸ   τῆς   δόξης   τοῦ   φωτὸς   ἐκείνου,   χειραγωγούμενος   ὑπὸ   τῶν   συνόντων   μοι   ἦλθον   εἰς   Δαμασκόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som While CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1689 ἐνέβλεπον se på, noga iaktta I was seeing V-IAI-1S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, because of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende brightness N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G5457 φωτὸς ljus light N-GSN
G1565 ἐκείνου, den that, D-GSN
G5496 χειραγωγούμενος hålla i handen och leda being led by the hand V-PPP-NSM
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G4895 συνόντων vara med being with V-PAP-GPM
G1473 μοι jag, mig, min, mitt me, P-1DS
G2064 ἦλθον komma, gå I came V-2AAI-1S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1154 Δαμασκόν.¶ Damaskus Damascus. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.