Apostlagärningarna 21:19

Paulus hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἀσπασάμενος   αὐτοὺς   ἐξηγεῖτο   καθ᾽   ἓν   ἕκαστον   ὧν   ἐποίησεν   ὁ   θεὸς   ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν   διὰ   τῆς   διακονίας   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0782 ἀσπασάμενος (aspazomai)
hälsa having greeted
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Particip Aorist Medium-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-ADP-NSM
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1834 ἐξηγεῖτο (exegeomai)
kungöra, göra känd, berätta he was relating
VERB Verb
Imperfekt Medium eller passiv-dep. Indikativ Imperfekt Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-INI-3S
G2596 καθ᾽ (kata)
enligt, mot, i by
Preposition Preposition
PREP
G1520 ἓν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G1538 ἕκαστον (hekastos)
var och en, alla, varje each,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem of the things
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
R-GPN
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra did
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
T-DPN
G1484 ἔθνεσιν (ethnos)
hedning, folk Gentiles
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
N-DPN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1248 διακονίας (diakonia)
tjänst, betjäning, understöd ministry
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)