Apostlagärningarna 20:31

Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat vägleda (varna, förmana) var och en av er under tårar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὸ   γρηγορεῖτε   μνημονεύοντες   ὅτι   τριετίαν   νύκτα   καὶ   ἡμέραν   οὐκ   ἐπαυσάμην   μετὰ   δακρύων   νουθετῶν   ἕνα   ἕκαστον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G1127 γρηγορεῖτε vaka, vakna do watch, V-PAM-2P
G3421 μνημονεύοντες komma ihåg, tänka på, nämna remembering V-PAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5148 τριετίαν tre års tid three years, N-ASF
G3571 νύκτα natt, midnatt night N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2250 ἡμέραν dag, daglig day, N-ASF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G3973 ἐπαυσάμην sluta I ceased V-AMI-1S
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1144 δακρύων tår tears N-GPN
G3560 νουθετῶν varna admonishing V-PAP-NSM
G1520 ἕνα en one A-ASM
G1538 ἕκαστον. var och en, alla, varje each. A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.