Apostlagärningarna 2:5

I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk (etniska grupper) under himlen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἦσαν   δὲ   εἰς   Ἰερουσαλὴμ   κατοικοῦντες   Ἰουδαῖοι,   ἄνδρες   εὐλαβεῖς   ἀπὸ   παντὸς   ἔθνους   τῶν   ὑπὸ   τὸν   οὐρανόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἦσαν är Were V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem N-ASF-L
G2730 κατοικοῦντες bo, bosätta, bor dwelling V-PAP-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι, Jude Jews, A-NPM-PG
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G2126 εὐλαβεῖς gudfruktig devout A-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3956 παντὸς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-GSN
G1484 ἔθνους hedning, folk, nation N-GSN
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPN
G5259 ὑπὸ av under PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3772 οὐρανόν. himmel heaven. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.