Apostlagärningarna 2:44

Alla troende var tillsammans (var som en enhet) och de hade allt gemensamt. [Detta var helt frivilligt, se Apg 5:4, och gjordes utifrån äkta kärlek till Gud och syskonen i tron, se 1 Joh 3:17.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντες   δὲ   οἱ   πιστεύοντες   ἦσαν   ἐπὶ   τὸ   αὐτὸ   καὶ   εἶχον   ἅπαντα   κοινά,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G4100 πιστεύοντες att tro believing V-PAP-NPM
G1510 ἦσαν är were V-IAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till together PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det same P-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2192 εἶχον ha, vara, behöva were having V-IAI-3P
G0537 ἅπαντα allt, allting, hela, allihop all things A-APN
G2839 κοινά, gemensam, oren in common; A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.