Apostlagärningarna 2:41

De som tog emot (med glädje välkomnade) hans ord döptes, och den dagen ökade deras antal med ungefär 3 000 personer (själar).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   μὲν   οὖν   ἀσμένως   ἀποδεξάμενοι   τὸν   λόγον   αὐτοῦ   ἐβαπτίσθησαν   καὶ   προσετέθησαν   προσετέθησαν   τῇ   ἡμέρᾳ   ἐκείνῃ   ψυχαὶ   ὡσεὶ   τρισχίλιαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0780 ἀσμένως med glädje gladly ADV
G0588 ἀποδεξάμενοι ta emot, ta emot gladeligen, acceptera having received V-ADP-NPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0907 ἐβαπτίσθησαν döpa, tvätta were baptized; V-API-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4369 προσετέθησαν lägga till were added V-API-3P
G4369 προσετέθησαν lägga till were added V-API-3P
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G1565 ἐκείνῃ den that, D-DSF
G5590 ψυχαὶ själ souls N-NPF
G5616 ὡσεὶ liksom about ADV
G5153 τρισχίλιαι.¶ tre tusen three thousand. A-NPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.