Apostlagärningarna 2:39

För löftet är till [gäller] er och era barn [vers 4; Joel 2:18] och alla dem som är långt borta [hedningarna] – så många som Herren vår Gud kallar [bjuder in] till sig själv". [Matt 28:19]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμῖν   γάρ   ἐστιν   ἡ   ἐπαγγελία   καὶ   τοῖς   τέκνοις   ὑμῶν   καὶ   πᾶσιν   τοῖς   εἰς   μακράν,   ὅσους   ἂν   προσκαλέσηται   κύριος   ὁ   θεὸς   ἡμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμῖν du, ni, er To you P-2DP
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1860 ἐπαγγελία löfte promise, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G5043 τέκνοις barn children N-DPN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to all A-DPM
G3588 τοῖς denna, denne those T-DPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot at PREP
G3117 μακράν, långa, avlägset a distance, A-ASF
G3745 ὅσους så länge as many as K-APM
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G4341 προσκαλέσηται kalla may call to Himself V-ADS-3S
G2962 κύριος Herren, herre [the] Lord, N-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1473 ἡμῶν. jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.