Apostlagärningarna 2:29

Män och bröder, jag kan väl öppet säga till er att vår stamfar David är död och begraven, och hans grav finns här än i dag.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄνδρες   ἀδελφοί,   ἐξὸν   εἰπεῖν   μετὰ   παρρησίας   πρὸς   ὑμᾶς   περὶ   τοῦ   πατριάρχου   Δαυὶδ   ὅτι   καὶ   ἐτελεύτησεν   καὶ   ἐτάφη   καὶ   τὸ   μνῆμα   αὐτοῦ   ἔστιν   ἐν   ἡμῖν   ἄχρι   τῆς   ἡμέρας   ταύτης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες man, make Men, N-VPM
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G1832 ἐξὸν tillåtet, låt it is permitted [me] V-PAP-NSN
G2036 εἰπεῖν säga, tala, bud to speak V-2AAN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3954 παρρησίας öppet tal, frimodigt tal freedom N-GSF
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3966 πατριάρχου patriark, stamfader patriarch N-GSM
G1138 Δαυὶδ David David, N-GSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G5053 ἐτελεύτησεν he died V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2290 ἐτάφη begrava was buried, V-2API-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G3418 μνῆμα grav tomb N-NSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G0891 ἄχρι fram tills, till, unto PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2250 ἡμέρας dag, daglig day N-GSF
G3778 ταύτης. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.