Apostlagärningarna 2:24

Men Gud uppväckte honom, efter att ha lossat honom ur dödens smärta (födslovåndor), för det var omöjligt för döden att behålla (binda, fängsla) honom [eftersom han var syndfri].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃν   ὁ   θεὸς   ἀνέστησεν   λύσας   τὰς   ὠδῖνας   τοῦ   θανάτου,   καθότι   οὐκ   ἦν   δυνατὸν   κρατεῖσθαι   αὐτὸν   ὑπ᾽   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G0450 ἀνέστησεν stå upp, uppstå, resa sig upp raised up, V-AAI-3S
G3089 λύσας lösa, bryta, riva having loosed V-AAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5604 ὠδῖνας födslovärk agony N-APF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2288 θανάτου, död of death, N-GSM
G2530 καθότι eftersom inasmuch as CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἦν är it was V-IAI-3S
G1415 δυνατὸν möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft possible A-NSN
G2902 κρατεῖσθαι gripa, ta, hålla [for] to be held V-PPN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G5259 ὑπ᾽ av by PREP
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det it. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.