Apostlagärningarna 2:23

Genom Guds förutbestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av laglösa [de romerska soldaterna som inte följde Mose lag] spikade ni upp honom och dödade honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτον   τῇ   ὡρισμένῃ   βουλῇ   καὶ   προγνώσει   τοῦ   θεοῦ   ἔκδοτον   λαβόντες   διὰ   χειρὸς   ἀνόμων   προσπήξαντες   ἀνείλατε,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de Him D-ASM
G3588 τῇ denna, denne by the T-DSF
G3724 ὡρισμένῃ bestämma determined V-RPP-DSF
G1012 βουλῇ rådslut, plan plan N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4268 προγνώσει förkunskap, förberedelse, förbestämd plan foreknowledge N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G1560 ἔκδοτον bli utlämnad delivered up A-ASM
G2983 λαβόντες få, ta having taken V-2AAP-NPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G5495 χειρὸς hand hand N-GSF
G0459 ἀνόμων utan lag lawless, A-GPM
G4362 προσπήξαντες spika upp, fästa having crucified, V-AAP-NPM
G0337 ἀνείλατε, döda You put to death, V-2AAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.