Apostlagärningarna 2:22

Män, israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blivit erkänd (auktoriserad) av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, precis som ni själva känt till.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄνδρες   Ἰσραηλῖται,   ἀκούσατε   τοὺς   λόγους   τούτους·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον,   ἄνδρα   ἀποδεδειγμένον   ἀπὸ   τοῦ   θεοῦ   εἰς   ὑμᾶς   δυνάμεσιν   καὶ   τέρασιν   καὶ   σημείοις   οἷς   ἐποίησεν   δι᾽   αὐτοῦ   ὁ   θεὸς   ἐν   μέσῳ   ὑμῶν,   καθὼς   καὶ   αὐτοὶ   οἴδατε,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες man, make Men, N-VPM
G2475 Ἰσραηλῖται, israelit Israelites, N-VPM-PG
G0191 ἀκούσατε höra, lyssna do hear V-AAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3778 τούτους· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these: D-APM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3480 Ναζωραῖον, nasaré of Nazareth, N-ASM-LG
G0435 ἄνδρα man, make a man N-ASM
G0584 ἀποδεδειγμένον få vittnesbörd, bli erkänd, bevis set forth V-RPP-ASM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, by PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1411 δυνάμεσιν kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft by miracles N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5059 τέρασιν under, mirakel by wonders N-DPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4592 σημείοις tecken, mirakel by signs, N-DPN
G3739 οἷς vem which R-DPN
G4160 ἐποίησεν göra did V-AAI-3S
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3319 μέσῳ mitt ibland, [the] midst A-DSN
G4771 ὑμῶν, du, ni, er of you, P-2GP
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det you yourselves P-NPM
G1492 οἴδατε, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know, V-RAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.