Apostlagärningarna 2:20

Solen ska vändas i mörker och månen i blod
    innan Herrens dag kommer,
    den stora (magnifika) och iögonfallande (när något blir helt uppenbart och synligt).
    [Dagen då Jesus kommer tillbaka.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἥλιος   μεταστραφήσεται   εἰς   σκότος   καὶ   ἡ   σελήνη   εἰς   αἷμα,   πρὶν   ἢ   ἐλθεῖν   τὴν   ἡμέραν   κυρίου   τὴν   μεγάλην   καὶ   ἐπιφανῆ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G2246 ἥλιος sol, öst sun N-NSM
G3344 μεταστραφήσεται vända, förvränga will be turned V-2FPI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G4655 σκότος mörker darkness, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G4582 σελήνη månen moon N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G0129 αἷμα, blod blood, N-ASN
G4250 πρὶν innan before CONJ
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G2064 ἐλθεῖν komma, gå coming V-2AAN
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2250 ἡμέραν dag, daglig day N-ASF
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord, N-GSM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3173 μεγάλην stor great A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2016 ἐπιφανῆ. strålande, härliga glorious. A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.