Apostlagärningarna 2:19

Jag ska låta häpnadsväckande under synas uppe i skyn,
    och tecken (mirakler vars syfte är att bekräfta vad Gud gör) nere på jorden – blod, eld och rökmoln.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   δώσω   τέρατα   ἐν   τῷ   οὐρανῷ   ἄνω   καὶ   σημεῖα   ἐπὶ   τῆς   γῆς   κάτω,   αἷμα   καὶ   πῦρ   καὶ   ἀτμίδα   καπνοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δώσω ge, få I will show V-FAI-1S
G5059 τέρατα under, mirakel wonders N-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3772 οὐρανῷ himmel heaven N-DSM
G0507 ἄνω till brädden, ovanifrån, upp, uppe above, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G2736 κάτω, ner, därunder, nere below, ADV
G0129 αἷμα blod blood N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4442 πῦρ eld fire N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0822 ἀτμίδα moln vapor N-ASF
G2586 καπνοῦ. rök of smoke. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.