Apostlagärningarna 1:22

från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀρξάμενος   ἀπὸ   τοῦ   βαπτίσματος   Ἰωάννου   ἕως   τῆς   ἡμέρας   ἧς   ἀνελήμφθη   ἀφ᾽   ἡμῶν,   μάρτυρα   τῆς   ἀναστάσεως   αὐτοῦ   σὺν   ἡμῖν   γενέσθαι   ἕνα   τούτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0757 ἀρξάμενος regera having begun V-AMP-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G0908 βαπτίσματος dop baptism N-GSN
G2491 Ἰωάννου Johannes of John N-GSM-P
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2250 ἡμέρας dag, daglig day N-GSF
G3739 ἧς vem in which R-GSF
G0353 ἀνελήμφθη ta upp, ta, ta in He was taken up V-API-3S
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1473 ἡμῶν, jag, mig, min, mitt us, P-1GP
G3144 μάρτυρα vittne a witness N-ASM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0386 ἀναστάσεως uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv resurrection N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G4862 σὺν med with PREP
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G1096 γενέσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to become V-2ADN
G1520 ἕνα en one A-ASM
G3778 τούτων. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de of these. D-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.