Apostlagärningarna 18:10

Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διότι   ἐγώ   εἰμι   μετὰ   σοῦ,   καὶ   οὐδεὶς   ἐπιθήσεταί   σοι   τοῦ   κακῶσαί   σε·   διότι   λαός   ἐστίν   μοι   πολὺς   ἐν   τῇ   πόλει   ταύτῃ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι eftersom, för att, därför att, för because CONJ
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 σοῦ, du, ni, er you, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G2007 ἐπιθήσεταί lägga på, lägga, will lay a hand on V-FMI-3S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2559 κακῶσαί förtrycka, förgifta to harm V-AAN
G4771 σε· du, ni, er you, P-2AS
G1360 διότι eftersom, för att, därför att, för because CONJ
G2992 λαός folk people N-NSM
G1510 ἐστίν är there is V-PAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G4183 πολὺς många, stor many A-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4172 πόλει stad city N-DSF
G3778 ταύτῃ· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.