Apostlagärningarna 17:2

[Paulus gjorde som han brukade och gick "först till juden men också greken", se Rom 1:16. Han stannar minst några veckor i Thessalonike, eftersom han under tre lördagar besöker synagogan. Troligt är dock att han är där ett par månader eftersom han arbetade för sin försörjning, se 1 Thess 2:9.]

Paulus besökte dem [den judiska befolkningen på orten] som han brukade. Under tre sabbater samtalade han (förde han en dialog) med dem utifrån Skrifterna.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

κατὰ   δὲ   τὸ   εἰωθὸς   τῷ   Παύλῳ   εἰσῆλθεν   πρὸς   αὐτούς,   καὶ   ἐπὶ   σάββατα   τρία   διελέξατο   αὐτοῖς   ἀπὸ   τῶν   γραφῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 κατὰ enligt, mot, i According to PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1486 εἰωθὸς ha som vana/sed being customary V-2RAP-ASN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3972 Παύλῳ Paulus with Paul, N-DSM-P
G1525 εἰσῆλθεν komma he went in V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till for PREP
G4521 σάββατα sabbatsdag Sabbaths N-APN
G5140 τρία tre three A-APN
G1256 διελέξατο tala med varandra, samtala he reasoned V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det with them P-DPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G1124 γραφῶν, skrifterna Scriptures, N-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.